Brevets utformande


Följande regler är bra att följa om man saknar färdig mall för brev i ordbehandlingsprogrammet: