Kommunikation - Introduktion


Det talade och det skrivna språket är ju människans snillrika sätt att meddela sig med sina artfränder och det som kanske gör oss till sociala varelser.

Vi har nu tittat lite på språkets historia, hur det lever och förändras, olika typer av språk och deras funktion.

Nu ska vi närmare studera språket som kommunikationsmedel och hur vi kan underlätta eller försvåra för dem vi kommunicerar med.
Många missförstånd kan vi undvika om vi bara vill...

Vi tittar på ordens betydelseomfång, på deras värdeladdning, vaghet och mångtydighet och på olika satsers funktion.