Från runa till e-post


Språkhistoria - Uppgift


Skicka svaren till din handledare!

1. Jämför siffrorna ett till tio på fem olika germanska språk. Vad ser du för gemensamma drag? Jämför också med gammelgermanskan!

http://www.zompist.com/euro.html

2. Läs utdraget i Heliga Birgittas fornsvenska Uppenbarelser från 1300-talet och gör en översättning till nusvenska:

"Jak är then sami som vp stodh af dödha ok vp foor til hymerikis. hulkin som nw talar mz thik mz minom anda Jak vt valde thik ok iak tok thik mik til brudh."

Vad har förändrats stavningsmässigt sedan Heliga Birgittas tid? Ge minst tre exempel! Vad har förändrats grammatiskt? Ge ett exempel!

http://spraakdata.gu.se/ktext/birg1.html

3. Läs det här brevet från Gustav Vasa till hans son Magnus och skriv kort vad brevet handlar om!

Gustav Vasas brev till sin son Magnus

4. Översätt en versrad ur Stiernhielms dikt om Hercules (äldre nysvenska) och jämför språket med Birgittas ovan. Ser du några skillnader?

http://www.lysator.liu.se/runeberg/hercules

5. Läs Bellmans Epistel n:o 2 till Fader Berg från slutet av 1700-talet och notera stavningen av v-ljud. Hittar du ett annat exempel på stavning som försvunnit i nusvenskan?

http://www.lysator.liu.se/runeberg/fredepis/02.html

6. I Hjalmar Bergmans "Markurells i Wadköping" från 1900-talets första hälft märks stavningsreformer och utveckling verkligen. Kan man ändå märka att boken inte är skriven idag? Hur? Ge exempel!

http://www.lysator.liu.se/runeberg/markurel/04.html