Språket I - Kommunicera - Introduktion


Det här är några frågor man kan ställa sig kring språket. Säkert har du andra funderingar kring detta självklara - att vi kan kommunicera med varandra med ganska komplicerade läten och ett slags små krumelurer som vi numer inte behöver skriva själva och till och med skicka till varandra genom cyberrymden!

I den här modulen ska vi göra just detta - kommunicera med varandra.

Ur Skolverkets mål

Eleven skall

 • känna till några väsentliga drag i hur det svenska språket har utvecklats från äldsta tider till våra dagar
 • kunna göra iakttagelser av och diskutera språkliga skillnader som exempelvis kan bero på ålder, kön, yrke, uppväxtort och bostadsort

Modulens olika avsnitt
 • Språkhistoria
  Hur är språken släkt med varandra?
  Hur har svenskan utvecklats?
 • Språkets förändring
  Vad händer med svenskan idag?
  Hur ska en bra språkvård fungera?
 • Olika typer av språk
  Vad är dialekter, sociolekter, manligt-kvinnligt språk, yrkesjargong, slang, barnspråk?
 • Kommunikation
  Varför missförstår vi varandra? Vad kan vi göra för att undvika det?
 • Argumentation
  Hur debatterar man? Vilka knep används?