Realism och naturalism - UppgifterUppgift 1
  • Jämför realismens författarroll med föregående tiders. Kan du se några likheter och skillnader och vad tror du är orsaker till dessa?
  • Jämför följetongen med vår tids såpor - vilka paralleller kan du hitta i såväl innehåll och form som publik och syfte?
 

Uppgift 2 - Det går an

  • Läs kortromanen Det går an av C J L Almquist och om hans författarskap. Använd litteraturhistorieboken och länkar. Titta gärna på några skolarbeten om romanen!
  • Försök besvara frågorna nedan. Skicka svaren till din handledare.
Vilka realistiska drag kan du hitta i den här romanen?

Hur använder Almqvist dialogen?

På vad sätt kan man kalla romanen en programskrift? För vilket program?

Beskriv Alberts utveckling! Är hans förvandling trovärdig?

Hur skildras miljöerna?

Hur märks författarens geografiska intresse? Vad får vi veta om Sverige?

Vad får vi veta om samhället och hur speglas ståndssamhället?

Tror du att deras förhållande kommer att vara? Motivera!

Jämför synen på kärlek och äktenskap i romanen med Den unge Werthers lidanden!
Likheter, skillnader?
 

Inlämningsuppgift 2

När du har skrivit ditt inlägg, läst och kommenterat vad de andra i gruppen har skrivit, är det dags för den andra inlämningsuppgiften.

Skriv en personlig sammanfattning på 1-1,5 A 4 av det du lärt dig om Det går an och skicka till din handledare.

Tänk på att det här ska vara en genomarbetad text där du bör tänka på språket och dispositionen också, inte bara på innehållet.

Glöm inte att ange dina källor i slutet!

 

Uppgift 3 - En realistisk roman

  • Läs Brott och straff eller Madame Bovary och om dess respektive författare.
  • Försök besvara frågorna nedan.

Brott och straff
Hur beskrivs samspelet mellan människa och miljö?

Hur utvecklas Raskolnikov? Vilka personer och idéer formar hans utveckling? Varför blir det inte det perfekta brottet?

Svarar Dostojevskij på frågan om rätt och fel?

Hur slutar romanen? Vad tycker du om slutet?

Är detta en idéroman eller en psykologisk roman? Motivera!

Kan du se berättartekniska drag som pekar framåt, drag som inte är typiska för realismen?

Madame Bovary
Är Flauberts berättarstil så objektiv som han gjorde gällande? Varför inte?

Varför ser inte Emma och Charles att de inte passar för varandra när vi förstår det?

Vems perspektiv får vi del av? Ur vems perspektiv skildras Emma i romanens början?

Vem är offer och på vilket sätt?

 
Uppgift 4 - Fröken Julie
  • Läs dramat och om Strindberg!
  • Skriv ditt bidrag med hjälp av frågorna nedan.

Vilka människotyper representerar Julie och Jean?

Vilken kvinnosyn ger Strindberg uttryck för i företalet?

Varför betraktas detta som ett naturalistiskt drama till innehåll och form?

Är detta ett drama om könskamp eller om klasskamp? Motivera!

Finns det symboliska inslag?

Hur hade en romantiker gestaltat denna midsommarnatt?