Allmänna länkar - Svenska B  

Skola

IT-center Stockholm stad med webbkurser

Skolverket

Skolverkets kursplaner

Svenska institutet

Bra länksamlingar

Skolverkets länkskafferi

Svenska

Svenska Akademiens ordbok

Svenska datatermgruppen

Språkrådets förteckning över nya svenska ord

Litteraturhistoria och skönlitteratur

Författarcentrum Öst - flera svenska författare

Projekt Runeberg - en mängd svenska texter

Svensk litteraturhistoria i sammandrag

Illustrationen visar en man som står och kollar på några tavlor på ett museum.