Om sökning på Internet


Att söka på Internet är lite av en konst. Ett bra tips när du söker efter något speciellt är att använda flera söktermer så att du slipper få 15.892 olika sidor att välja på.

Om du till exempel söker efter litteratur i sverige utan att markera att termerna hör ihop, letar många sökmotorer efter alla sidor som innehåller något av orden (litteratur, i eller sverige), vilket ger ett väldigt stort antal träffar:

Skriv hellre då en hel fras inom citattecken om du vet exakt vad du söker efter:

"litteratur i sverige"

Om du får upp ett antal länkar som leder till en sida (eller fler) som du inte är intresserad av kan du utesluta ord som ingår i denna sida genom att sätta ett minustecken framför, i detta fall framför Lindgren:

När du vet exakt vilka ord du söker efter men inte hur orden förhåller sig till varandra på sidan, fyller du i flera sökord med tecknet + framför, till exempel:

+litteraturhistoria +författare +romantiken

Detta begränsar också antalet träffar och gör att du förhoppningsvis hittar precis det du letar efter.

Små bokstäver är bra att använda i sökningar, även för ord som egentligen börjar med stor bokstav. Små bokstäver stämmer nämligen med både små och stora bokstäver medan stora bokstäver enbart söker efter exakta träffar.

Ange också språk när det är möjligt för att slippa länkar till sidor på språk du inte förstår.

För fler tips, läs på sökmotorernas egna sidor (under "hjälp"/ "help")

Här är några av de bättre sökmotorerna:

LYCOS  på svenska

EXCITE 

Google

AltaVista

HOTBOT 

INFOSEEK GUIDE 

WEBCRAWLER 

YAHOO! 

Några specialiserade sökverktyg:

Svenska datatermgruppen
Vad står egentligen IT för? Skriver man e-post, e-mail eller e-mejl? Datatermgruppen arbetar med att ta fram riktlinjer för hur datarelaterade ord inlemmas i svenskan.

THE ELECTRIC LIBRARY
Mer än 1000 tidningar, tidskrifter och akademiska publikationer i fulltextformat, bilder, uppslagsverk, litteratur och konst.

LIBRIS
Bok- och artikeldatabas.

SUNET
Sunet har register över alla svenska resurser på nätet.