Stilfigurer


För dig som är intresserad av hur man ytterligare underbygger en argumentation kan det vara intressant att titta på några stilfigurer.

 • Upprepning (anafor): Samma ord eller ordgrupp återkommer.
  Det är inte våra medlemmar som tjänar på reformen...Det är inte våra medlemmar som har höga inkomster...Det är inte våra medlemmar...
 • Retorisk fråga: Det är en fråga som man redan vet svaret på.
  Exempelvis: Vill vi ha en inkompetent ledning?
 • Hopning: Flera ord av samma typ står intill varandra.
  Ex. Vårdbiträdets vardag är slitsam, stressig, jäktig, lång, psykiskt påfrestande, tröttsam.
 • Hyperbol: överdrift.
  Exempelvis:Årets roligaste film! Alla var där!
 • Litotes: underdrift.
  Exempelvis: Några enstaka fattigpensionärer kommer kanske att få det en aning sämre när bostadstillägget slopas.
 • Ironi: Man påstår en sak, men menar en annan.
  Exempelvis: Vår ytterst kompetenta och kloka ledning har fattat det visa beslutet att avskeda 10 % av personalen i ett läge med stor orderingång.
 • Bildspråk:
  Liknelse: något liknas vid något.
  Ex. Vår nye minister går fram som en ångvält.
  Metafor: ett ord används som bild för ett annat ord.
  Exempelvis: Kalldusch (chock), svin (otrevlig människa).