90-tal och sekelskifte - UppgifterUppgift 1 - Whitman och Baudelaire

  • Läs Kadavret och delar av Sången om mig själv samt om de båda diktarna.
  • Skriv ner dina intryck.
 

Uppgift 2 - En Herrgårdssägen

  • Läs En herrgårdssägen av Selma Lagerlöf och om författarinnan i din litteraturhistoria och på nätet. Länk finns nedan.
  • Skriv ditt bidrag med hjälp av frågorna nedan och posta till din grupp.
  • Kommentera de andras bidrag.

Hur gestaltas kärlekens kraft?

Hur använder författarinnan det undermedvetna?

Hur går tillfriskandet till? Vilket är botemedlet?

Vad står getflocken för? Fler symboler?

Finns det sagodrag?

Hur skildras sorgen?

 

Inlämningsuppgift 3 (frivillig)

Här kan du göra ytterligare en inlämningsuppgift om du vill pröva för högre betyg.

Som vanligt gäller att du ska skriva en personlig sammanfattning på 1-1,5 A 4 av det du lärt dig om En Herrgårdssägen och skicka till din handledare.

Tänk på att det här ska vara en genomarbetad text där du bör tänka på språket och dispositionen också, inte bara på innehållet.

Glöm inte att ange dina källor i slutet!

 
Uppgift 3 - Fröding och Karlfeldt
  • Läs några dikter av Fröding och Karlfeldt och läs om diktarna i din litteraturhistoria och på nätet! Länkar finns nedan.
  • Presentera en dikt du gillar för de andra i gruppen och försök karakterisera den utifrån det du lärt dig om poesins uttrycksmedel. Du behöver inte göra en fullständig analys, men visa att du har tagit in och reflekterat över den.