Vaghet och mångtydighet


Ett vagt ord kännetecknas av att det är svårt att dra en gräns för vad det betecknar. Ordet flintskallig är ett bra exempel. Hur många hårstrån ska man ha för att kunna kallas flintskallig? Var går gränsen mellan dunge och skog? Hur stor ska en dunge vara för att kallas skog och hur liten ska skogen vara för att kallas dunge? Hur gammal ska man vara för att kallas medelålders?

Betydligt besvärligare blir det med begreppet mångtydighet. Det innebär att ett ord kan förknippas med helt olika betydelseinnehåll. Såpa kan vara ett rengöringsmedel och det kan vara en viss typ av teveserie, en kalkon kan vara en fågel men även en pretentiös och fånig film, en mes kan vara en fågel, en ryggsäck eller en feg person, en mus kan vara en liten gnagare, ett pekdon för datorer eller kvinnans könsorgan.
(Hur böjer du 'mus' som pekdon i plural? Möss? Musar?)

Bild på en mus till datorn.

Ofta är det situationen eller sammanhanget som avgör i vilken betydelse vi uppfattar ordet. Står det kalkonrulle på en stor skylt utanför ICA är det kanske inte en dålig film som annonseras utan snarare smörgåspålägg...

Mångtydigheten kan användas medvetet, exempelvis i ironi men den kan också användas för att avsiktligt vilseleda oss.

Uppgift - Vaghet och mångtydighet

Ge exempel på hur ords vaghet och mångtydighet används för att avsiktligt vilseleda oss.

Du kan leta exempel i annonser och reklam eller i debattartiklar och insändare.