Inventio, dispositio, elocutio, memoria och actio... är "fina" latinska namn på de olika faser som ingår i förberedelserna för argumenterande text och tal:

1. INVENTIO (inventering) är den inledande fasen där man samlar in argument och ämnen. Idag skulle vi kalla detta för brainstorming. :-)

2. DISPOSITIO (disposition) är nästa fas då man strukturerar sina argument och ämnen. "När ska jag ta upp detta?" "I vilken ordning passar mina olika argument?"

Man följer oftast en ganska naturlig ordning med inledning, argumentation och så avslutning:

3. ELUCUTIO (vältalighet) är den fas då man klär sina argument i en passande språkdräkt. Orden ska formas och språket anpassas till ämne, publik och talare. "Hur ska jag formulera mig?"

Enbart för tal:

4. MEMORIA (memorering) är en viktig del av förberedelserna när man skriver ett tal. Det gäller att minnas det man ska säga och att öva in det. Gärna framför spegeln eller ännu hellre inför en eller flera åskådare!

5. ACTIO (framförande) är den slutgiltiga fasen då man framför sitt tal. Samspelar kropp och minspel med innehåll? "Betonar jag rätt ord?" "Är mitt tonfall lämpligt?" Ett välskrivet tal faller platt om inte framförandet är bra!