Argumentationsanalys - Uppgift


Nu vet du lite mer om retorik. Det är möjligt att du redan tycker att du är duktig på att argumentera muntligt (kanske "vinner" du oftast diskussioner?), men det krävs mycket träning och stor skicklighet för att bli en riktigt duktig debattör och därför ska vi träna oss lite i att läsa, analysera och skriva argumenterande text.

Här kommer du att få läsa rykande färska debattinlägg (du väljer själv ämne) och sönderdela det i små delar. Den argumenterande texten ska alltså analyseras och detta kallar vi argumentationsanalys.

Du måste kunna använda termerna logos, etos och patos samt tes, argument och motargument för att gå vidare.

Uppgift - Argumentationsanalys

Välj ett debattinlägg / en insändare, gärna från en av tidningarna nedan och läs igenom det noggrant. Var noga med att välja en klart argumenterande artikel och inte en informerande eller refererande artikel.

Skriv ut artikeln så att du kan stryka under tes, argument m.m.

Ta fram ett anteckningsblock eller öppna ett ordbehandlingsprogram i datorn och för anteckningar över ditt fortsatta arbete med texten.

Följ instruktionerna nedan!

Glöm inte att bifoga artikeln när du postar din analys!

 

1. Vilken är tesen i artikeln? Hur tydligt kommer den fram? Var i artikeln hittar man den?

2. Plocka ut argumenten! Hur många är de och av vilket slag är de? Vädjar de till hjärtat eller plånboken? Formulera gärna om dem så blir det tydligare.

3. Finns det underförstådda premisser?

4. Innehåller texten många värdeladdade ord? Stilfigurer? Ge exempel!

5. Gå igenom checklistan nedan.

6. Ge ett sammanfattande omdöme om artikeln. Finner du den övertygande, mottagaranpassad, välskriven etc? Motivera alltid ditt svar!

 

Checklista

- att titta på i en debattartikel

 • Är rubriken relevant för innehållet i texten? Väcker rubriken intresse?
 • Hur inleds artikeln? Presenterar artikelförfattaren sin åsikt tillräckligt tidigt och tydligt?
 • Fungerar dispositionen? Inledning - argument - avslutning? Kommer argumenten i lämplig ordning?
 • Anges källor?
 • Är fakta trovärdiga?
 • Är artikelförfattaren övertygande? Vad övertygar mest, resp. minst i texten?
 • Är språket väl anpassat till den tänkta läsekretsen?
 • Används värdeladdade ord på ett fungerande sätt? Finns värdeladdade ord? Är det medvetna val från artikelförfattarens sida?
 • Är tonfallet lämpligt?
 • Lyckas artikelförfattaren konkretisera sina tankar? Ges exempel som tydliggör resonemanget?
 • Saknas några argument, tycker du?
 • Bemöts motargument på ett övertygande och respektfullt sätt?
 • Finns det generaliseringar eller andra oprecisa uttryck som försvagar argumenteringen?

Länkar:

Svenska Dagbladet

Dagens Nyheter

Aftonbladet