NaturalismNaturalismen är egentligen en extremare variant av realismen. Den utgår från en bestämd människosyn där människan ses som en helt förutbestämd produkt av arv och miljö. Hon har därför små möjligheter att styra sitt liv. Den naturalistiske författaren skulle avbilda verkligheten på samma sätt som en vetenskapsman. Man var väldigt påverkad av darwinismen och drevs av ett socialt, ibland socialistiskt patos när man kartlade de utsugna klassernas eländiga liv med superi, våld, elände, allt som ett resultat av de maktägande klassernas utsugning och korruption.

Den store företrädaren för naturalismen är Èmile Zola, men även Strindbergs dramer Fadren och Fröken Julie räknas som naturalistiska. För dramats del innebar naturalismens estetik även ett slags tidens, rummets och handlingens enhet - dramat skulle inte omfatta mer än ett dygn, det skulle utspela sig i ett slutet rum dit publiken kikar in och det skulle ha en avgörande vändpunkt.

Kända författare du kan läsa mer om är Charles Dickens, Honoré de Balzac, Gustave Flaubert, Émile Zola, Fjodor Dostojevskij, Lev Tolstoj, Henrik Ibsen och August Strindberg.

Du kommer att läsa Det går an av Almquist, Brott och straff av Dostojevskij eller Madame Bovary av Flaubert samt skådespelet Fröken Julie av Strindberg.

Länkar:

Wikipedia om Henrik Ibsen

Wikipedia om August Strindberg

Länkar från Strindbergsmuseets sidor

Om August Strindberg

Giftas I - läs förordet!

Andra Strindbergslänkar

August Strindberg

Om och av Strindberg

Mer om Georg Brandes