Sociolekter


Det här fenomenet liknar dialekter men här handlar det om hur sociala skillnader visar sig i språket. Variationerna hänger alltså samman med vad personen har för yrke, kön, ålder, utbildning, status, intressen etc. Vanligen behärskar en människa flera sociolekter eftersom man ingår i flera sammanhang. Den just frisläppte fängelsekunden lägger nog av sin fängelsejargong och talar annorlunda när han eller hon träffar sin äkta hälft eller går på anställningsintervju.

Sociolekten liksom dialekten innehåller inte bara speciella ord utan även meningsbyggnad, pausering, tonläge och betoning kan variera.

Eftersom språket är det viktigaste vi har för att kunna kommunicera är det en naturlig sak att vi anpassar det till dem vi tycker om och umgås med, men också att vi försöker efterlikna varandras sätt att prata. Det skapar gemenskap och håller samman gruppen. Det fungerar också uteslutande gentemot dem som befinner sig utanför. Ju mer utsatt en grupp är, desto större behov av något som håller samman den.

Uppgift - Sociolekter

Beskriv språket inom en social gruppering du känner till, en yrkesgrupp, en subkultur etc.

Varför finns sociolekter?

Vad händer om man använder denna variant utanför gruppen?

Är det positivt eller negativt med sociolekter? Motivera dina svar.