Språket förändras - Introduktion


Som du har sett i språkhistorien förändras språket och det är en process som går allt fortare. Många människor förfasar sig över utvecklingen och kräver att språkvårdarna ska ingripa.

I det här avsnittet ska vi titta lite på den senaste utvecklingen, det vill sägatendenser idag, den starka påverkan från engelskan och hur tekniken eller nya medier - teve, data, SMS etc påverkar språket.

Slutligen tittar vi lite på hur språkvården fungerar i Sverige, vilka hjälpmedel som finns.