Skiljetecken


Här hittar du huvudregler för skiljetecken i svenskan. För mer utförliga förklaringar med exempel bör du använda dig av Svenska skrivregler utgivna av Svenska Språkrådet.

Punkt
- i slutet av meningar (i påståendeform).
Tre punkter
- efter oavslutad mening.

 Komma

 

 

 

 

 

- där bindeord saknas i t.ex. uppräkningar.

- före och efter inskjutna, inte nödvändiga, satser och ordgrupper.

- direkt efter repliker som inte är frågor eller utrop.

- som decimaltecken (0,45 cl)

- mellan längre samordnade huvudsatser.

 Utropstecken
- efter utrop, hälsningar, uppmaningar.
 Frågetecken
 - efter direkta frågor.
 Kolon

- före uppräkningar, exempel och förklaringar.

- före citat och repliker (efter anföringsfras).

Semikolon
 - mellan huvudsatser men det är ofta bättre att använda komma eller punkt. Semikolon används mycket sällan i vårt språk.

 

Tankstreck/Talstreck

- före tillägg av olika slag, t.ex. en förklaring eller en fråga.

- runt parentetiska inskott ibland.

- före repliker.

 Parentes

- runt inskott och tillägg av olika slag

Citationstecken

 - runt citat (exakt vad någon sagt eller skrivit).

- runt titlar.

- runt "nya" ord eller uttryck.