Personligt brev


Du har hittat ett jobb du vill ha, har en färdigskriven meritförteckning och nu gäller det. Du ska marknadsföra dig själv - du är ju den perfekta kandidaten för jobbet!

Detta personliga brev ska just beskriva dig för din tilltänkta arbetsgivare och beskrivningen måste falla honom eller henne på läppen.

Du bör använda ett enkelt och korrekt språk. Ingen plats för poetiska utsvävningar och färgglada adjektiv här inte. Samtidigt måste du visa att du kan skriva - du får inte låta några små språkliga missar vara kvar! Be för säkerhets skull någon du litar på läsa igenom ditt brev innan du skickar iväg det.

Det är bra att använda en checklista när du skriver ditt brev. Du bör bl.a. inte stava fel på mottagarens namn, eller på annat sätt visa att du inte tar detta på allvar. Du ska också se till att inte vara för skrytsam, men inte heller alldeles blygsam - att hitta balansen är viktigt. Kontrollera ditt brev mot en bra checklista innan du skickar iväg det.

Innehåll

Brevet ska förstås inte vara som stöpt i en mall. Du måste ju skriva olika brev för olika slags arbeten, men en del saker bör trots allt finnas med:

Förklara varför du passar för tjänsten och varför du är intresserad. Berätta om dina tidigare erfarenheter som kan tänkas intressera din nya arbetsgivare och kortfattat om ditt privatliv (allmänt). Uttryck dig på ett positivt sätt. Nämn gärna ditt telefonsamtal med mottagaren inledningsvis och avsluta med att tala om att du vill träffas.

Utformning

Brevet ska rymmas på ett A4, ha företagets namn och adress längst upp till höger och ditt namn, adress, telefonnummer och e-postadress längst upp till vänster. Avsluta med underskrift och namnförtydligande.

Se exempel på ett personligt brev här.

Skrivuppgift 3 - Jobbansökan (del 2 av 2)

Skriv ditt personliga brev och skicka det till någon i gruppen för korrekturläsning och respons. Gör nödvändiga ändringar.

Fråga dig om ansökan är anpassad till det jobb du sökt, det vill säga tar du upp saker som intresserar företaget i fråga? Tänk också på att använda checklistan nedan både när du läser ditt eget och din kurskamrats brev!

Ansökan och meritförteckning skickas sedan in din handledare.