Språkvård


Många förfasar sig över svenskans utveckling idag och tycker att språkvården borde ta ett fastare grepp om utvecklingen.

  • Får man verkligen skriva 'kollegor' fast det heter 'kolleger'?
  • 'Även fast' trots att det heter 'trots'?
  • 'Medans'?
  • 'Större än mig'?
  • 'Vart är du?'

I Sverige sker mycket av det språkvårdande arbetet i det tysta.

Språkvårdarna är inga trädgårdsmästare eller poliser, de är vetenskapsmän med grundliga kunskaper i hur språk utvecklas och förändras. Därför talar de ogärna om rätt och fel. Man kan säga att deras roll är deskriptiv - de beskriver existerande språkbruk. Syftet med och funktionen hos olika språkbruk är ju väldigt varierande, därför blir det vanskligt att vara alltför flitig med rödpennan.

Men visst finns det regler för skriftspråket och dessa ska följas! Bryter man mot dem bör man veta varför!

Välj en fråga

1. Varför väcker språkvårdsfrågor sådan debatt?

2. Blir du upprörd av människors språkbruk?

3. Hur tycker du att en bra språkvård bör fungera?

Länkar:

TT:s skrivregler

Svenska Akademins Ordlista

Svenska Akademins Ordbok

Svenska Språkrådet