Litteratur - Introduktion


Läsefrukter?

Varför skriver vi böcker?
Så länge människan ägt ett språk har hon berättat historier. Att uttrycka sig tycks vara ett fundamentalt mänskligt behov och det vi ska ägna oss åt i detta avsnitt är att se hur man har använt det skrivna ordet för fritt skapande.

Olika tiders människor har haft olika behov, tankar och åsikter beroende på hur världen runt omkring såg ut och vi ska se hur detta speglas i tidens litteratur.

Olika tiders människor har använt olika sätt att uttrycka sig - olika genrer. Vi brukar tala om prosa, dikt och drama. Dessa tre huvudgenrer har många olika varianter, t.ex. roman, novell, prosadikt och versdrama.

Varför läser vi litteraturhistoria?

Ur Skolverkets mål

Eleven skall

 • kunna jämföra och se samband mellan litterära texter från olika tider och kulturer
 • ha tillägnat sig och ha kunskap om centrala svenska, nordiska och internationella verk och ha stiftat bekantskap med författarskap från olika tider och epoker

Genom att läsa äldre verk och studera litteraturens historia ser du hur tankegångar utvecklas och förändras genom tiderna. Texterna är ju den främsta länken till våra rötter.

Vi kan se renässansmänniskorna framför oss och förstå dem bättre om vi läser Rabelais' skildringar av Paris. Upplysningstidens revolutionära idéer kommer fram när man läser Rousseau eller Voltaire. Läser man Platons nedskrivna samtal med Sokrates, ser man vilka spännande idéer som fanns redan då och hur mycket som fortfarande är aktuellt nu på 2000-talet.

I romantiska dikter möter vi en annan världsbild än den de flesta har idag. Att inse att människor kan uppleva verkligheten på så olika sätt, ger också insikt, precis som att få aha-upplevelser när man läser om en person som tänkt samma tankar som en själv, fast för 300 år sedan eller mer.

Varför jämföra och se samband mellan litterära texter från olika tider och kulturer?
När du läser texter från olika epoker och får kunskaper i litteraturhistoria ger det inte bara allmänbildning utan också insikt i hur samhällstrender och utveckling kan förändra sätt att tänka och resonera. Du upptäcker förhoppningsvis också att det kanske finns vissa "eviga" värden i livet, teman som kommer upp i texter från alla tider: kärlek, vänskap och varför inte "meningen med livet"!?

Vad menas med litterär epok?
Det som kännetecknar en litterär epok är att idéer och strömningar kan samlas inom en gemensam ram. Man skriver på ett tidstypiskt sätt och vissa tankegångar återkommer hos olika författare. Under medeltiden tar man till exempel ofta upp relationen till Gud och prisar hjältedåd och egenskaper som fromhet, och höviskhet. Världsbilden som beskrivs är ganska tydligt indelad i gott och ont. Ofta sammanfaller de litteraturhistoriska epokerna och/eller strömningarna med historiska epoker och med konst- och musikhistoriens epoker.

I stället för att studera varje epok för sig, kan man förstås göra tvärstudier där man tittar på hur ett specifikt tema tas upp under olika epoker.

De epoker vi ska studera är:
renässansen
upplysningen
romantiken
realismen och naturalismen
symbolismen och 90-talet modernismen
dramats utveckling


Litteratur du ska läsa

Se till att skaffa litteraturen i god tid. Missar du gruppdiskussionen för att du inte kunnat läsa boken är det ditt ansvar!

Du behöver också en antologi och en litteraturhistoria.

Renässansen

 • Ett valfritt Shakespearedrama (går bra att se på teatern eller på video)
 • Utdrag ur Pantagruel eller Gargantua av Rabelais, eller ur Fursten av Machiavelli eller ur Don Quijote av Cervantes.

1700-talet - Upplysningen

 • Utdrag ur Robinson Crusoe av Defoe, eller ur Gullivers resor av Swift eller ur Émile av Rousseau.
 • Candide av Voltaire.

1800-talet - Romantiken

 • Dikter av valfri poet eller utdrag ur prosa.
 • Utdrag ur Den unge Werthers lidanden av Goethe.
 • Dikter av Stagnelius
1800-talet - Realism, naturalism
 • Det går an av Almqvist
 • Utdrag ur Brott och straff av Dostojevskij eller ur Madame Bovary av Flaubert.
 • Dramat Fröken Julie av Strindberg

1800-talet - Symbolism, 90-tal och sekelskifte

 • Dikter av Baudelaire (Kadavret) och Whitman (ur Sången om mig själv)
 • En herrgårdssägen av Lagerlöf
 • Dikter av Fröding eller Karlfeldt

1900-talet - Modernism mm

 • Dikter från de första decennierna
 • En valfri novell
 • Dikter av valfri poet
 • En valfri roman

Dramats utveckling

 • Se en pjäs tillsammans och diskutera den
  (frivillig uppgift, kan bytas mot något annat)