Romantiken - UppgifterUppgift 1 - Författare
  • Jämför författarrollen under romantiken med upplysningstidens författarroll. Likheter, skillnader?
    Försök förklara orsakerna till dessa!
  • Presentera kort en dikt! Läs om författaren och ur något/några verk! Förklara varför du tycker om/inte tycker om dikten. Vilken sida av romantiken kommer till uttryck och hur? Välj mellan: Blake, Hölderlin, Heine, Keats, Byron, Tegnér, Geijer, Almquist.
  • Presentera kort en prosaförfattare! Vilken sida av romantiken kommer till uttryck och hur? Välj mellan: Poe, Austen, Gogol, HC Andersen, M Shelley.
 
Uppgift 2 - Den unge Werther
  • Läs udrag ur (men helst hela) Den unge Werthers lidanden och om författaren. Använd alla tillgängliga resurser.
  • Använd frågorna nedan som redskap vid din tolkning, men ta gärna upp andra saker också.
  • Posta ditt bidrag till din handledare.

Vilken syn på kärlek, trohet, äktenskap framkommer i boken?

Vad ger brevformen för möjligheter? Vad får vi veta om adressaten? Vem är den verklige adressaten?

Hur ackompanjerar naturen händelserna? Jfr skildringen av dalen den 5 maj och den 18 augusti. Vad beror skillnaden i stämning och i syn på naturen på? Kan du koppla det här till någon filosofisk tes?

Vilka böcker läser Werther? Vad kan du utläsa om hans person och tiden ur det?

Vilken betydelse har det sociala inslaget? Vad får vi veta om de olika samhällsklasserna?

Vilken effekt har slutsidorna då Werthers död skildras? Varför måste han dö tror du?

Vilken betydelse har historien med den olycklige drängen?

Vem skulle Werther ha varit idag? Beskriv honom!

 
Uppgift 3 - Diktanalys
  • Läs om Stagnelius i litteraturhistorien och på nätet, till exempel här: Stagnelius
  • Arbeta två och två (frivilligt!) och gör en diktanalys.