Om bibliotek och böcker  

När du studerar svenska behöver du förstås tillgång till böcker. Då är stads- och folkbiblioteken en fantastisk tillgång! På de flesta allmänna bibliotek finns böcker, tidningar och tidskrifter, uppslagsverk, videofilmer, kassettband och talböcker. Du har också möjlighet att sitta och plugga vid en av bibliotekets läsplatser och låna datorer som är uppkopplade till Internet.Många bibliotek har också konstutställningar, författarbesök, läsesalonger med mera.

Illustrationen visar några böcker som är staplade på varandra.

Du kan söka i bibliotekens databaser där information om böcker och artiklar finns. Libris (biblioteksdatabas) kan även nås hemifrån via Internet.

Bibliotek i Stockholm
Du som bor i Stockholm bör känna till Stockholms stadsbibliotek med huvudbiblioteket vid Odenplan och en mängd filialer.

Här läser du mer om Stockholms stadsbibliotek.

På Kungliga biblioteket (KB) - Sveriges nationalbibliotek - kan du hitta det mesta som publicerats i Sverige. KB har också handskrifter, kartor, bilder och mikrofilmer av svensk press.

Läs mer om Kungliga biblioteket och om lånereglerna på KB.

Att köpa litteratur via nätet
Här finns en sida med länkar till de flesta av våra internetbokhandlar.