Språkhistoria - Introduktion


Babels torn

Den bibliska historien om Babels torn ger den tidens förklaring till att vi talar olika språk. Människorna ville bygga ett torn till himlen, till Gud, men han straffade dem för denna förmätenhet genom att låta dem tala olika språk. Då tog naturligtvis samarbetet slut...
(1 Mos 11:1-9)

Dagens språkforskning räknar med att det finns omkring 6 000 språk idag. Många av dessa talas av få människor och är på väg att försvinna. 60 % av världens befolkning talar de tolv största språken.

Man brukar dela in språken i språkfamiljer och här ska vi titta nämare på den indoeuropeiska gruppen. Det är en av de största familjerna och inkluderar de flesta europeiska språk och många sydasiatiska språk.

Klicka här för en illustrativ genomgång av den!

Länkar:

Wikipedia om de indoeuropeiska språken

Karta över de indoeuropeiska språken

Karta över de indoeuropeiska språkens utbredning