Nya medier och det ökande tempot


TV
Televisionens betydelse för vår språkutveckling kan knappast överskattas. Utöver sin genomslagskraft förstärker teve en annan form av kommunikation. Några utmärkande drag för denna är:

En vanlig programform är soffprogrammen där vanliga människor talar fritt ur hjärtat. Lägg till detta de nya populära programformerna som attraherar unga tittare och dessutom är billiga att göra - dokusåpor och vanliga såpor och vi är långt från nyhetsprogrammens monologiska, genomtänkta, icke-dialektala standardspråk. Detta påverkar givetvis språket både på kort och lång sikt.

Datorn
Datorns betydelse är om möjligt ännu större. Här förstärks tendenserna från teve - kommunikationen är ännu snabbare, spontanare och avvikelserna från standardspråket är än större.

I chatten går det fort och därför använder man gärna förkortningar (akronymer) av typen CU (see you), LOL (laughing out loud), BTW (by the way), allt lånat från engelskan eller smilisar :-) glad, :-( ledsen ;-) flirtig, skojar etc. Eller *skrattar*, *sur*.

E-post är en annan vanlig kommunikationsform som förändrar människors brevskrivarbeteende. Den vane användaren skriver kortfattat, ofta med förkortningar. I regel är vi också lite mer informella när vi skriver e-brev. Vad kan det bero på?

Även surfandet på webben och det faktum att det är lite tröttsamt att läsa från skärmen, gör att texter, inte bara meningar blir allt kortare. Vi skummar igenom sidorna och söker nyckelord, det vill säga vi beter oss som sökmaskiner.

Mobiltelefonen
Alla har vi mobiltelefoner - på gott och ont. Idag är det svårt att föreställa sig hur livet tedde sig utan... SMS:andet påverkar också språket eftersom de här meddelandena ofta är mycket korta.

Reklamen
Reklamen påverkar också språket och eftersom tempot i samhället är högre, budskapen fler och varors livslängd kortare gäller det att höras och synas. En tydlig tendens är att budskapen blir kortare, mer braskande och mer lättlästa.

Välj en av uppgifterna

A. Välj en av dessa uppgifter
1. Ge exempel på svenskt chattspråk.

2. Ge några exempel på alldeles nya ord som du tycker är kul, konstiga eller helt onödiga!

B. E-post kontra vanligt brev
Uttrycker du dig annorlunda när du skriver ett e-mail jämfört med om du skrivit ett vanligt brev? På vilket sätt i så fall?
Finns det tillfällen då man inte bör använda e-post utan hellre skriva ett vanligt brev?

C. Hur tror du svenskan kommer att se ut och låta om 50 år? Motivera