Välkommen till kursen!

Jag som har gjort den här kursen heter Cecilia Göransson och jag är verksam vid Åsö vuxengymnasium. Större delen av materialet skrev jag under våren 2001 men jag har även återanvänt vissa delar av en tidigare B-kurs som Ylva Eresund gjorde under 1999 och 2000.

Språket I - Kommunicera

I det här modulen kommer du att läsa om vårt språk ur flera synvinklar - språkhistoria, sociolekter, dialekter, slang, manligt-kvinnligt etc. Du kommer också att få lära dig hur man argumenterar.

De flesta uppgifterna är av diskussionskaraktär vilket betyder att du väljer fem av tio uppgifter om språk och skriver om dem, sedan kommenterar vad de andra skrivit.

Du kommer också att läsa en bok - Världens dåligaste språk och diskutera kring den med dina kurskamrater.

Två uppgifter löser du enskilt - den ena handlar om språkhistoria och den andra går ut på att göra en argumentationsanalys.

Litteraturen

Du kommer att läsa hela verk och ett antal utdrag samt en hel del litteraturhistoria.

Uppgifterna går ut på att du på egen hand skriver skisser, tankar, förslag enligt instruktioner från mig, postar dem i din projektgrupp, läser de andras förslag och kommenterar dem. Här kommer du att få respons till gruppen endast, ingen individuell respons.

Det kommer du däremot att få på de tre inlämningsuppgifter du ska skriva. Här ska du lägga ner lite mer arbete på det formella skrivandet vilket du inte behöver tänka så mycket på i projektgruppsdiskussionerna. Där är det ju viktigare att vi kommunicerar kring innehållet i det vi läser, inte hur vi skriver. Projektgruppen är ju ett slags motsvarighet till klassrummets gruppdiskussioner.

Varje vecka har ett antal uppgifter så det är viktigt att du kan följa studieplanen och är klar i tid - annars lär det inte bli så mycket diskussion! Deadline ligger på söndagar och responsen från mig kommer någon gång under veckan.

Språket II - Skriva

Här får du träna på några olika typer av skrivande. Du får själv välja om du vill träna på de uppgifter som finns och skicka till handledaren för kommentar.

Här någonstans kommer du att göra det nationella provet som består av en skriftlig del och en muntlig.

Språket III - Fördjupningsuppgiften

Den här uppgiften är ditt stora, självständiga arbete där du visar alla dina nyvunna färdigheter! Du kommer att behöva minst tre veckor!

Det viktiga är att du bestämmer ett ämne i god tid, samlar material så att du faktiskt kan börja jobba när det är dags!