Meritförteckning eller CV?


CV eller meritförteckning beskriver kortfattat din bakgrund, din utbildning och dina tidigare erfarenheter. Förkortningen CV står för Curriculum Vitae (uttalas kurrikulum vitä eller vitaj) vilket är latin och betyder levnadsteckning. Orden används synonymt, men ska man vara noga, bör vi tala om meritförteckning i det här sammanhanget eftersom ett CV mer är en beskrivning i löpande text av vad man gjort i sitt liv som kan vara relevant för det jobb man söker.

Meritförteckningen ska vara kortfattad, informativ och mycket tydligt strukturerad. Det finns olika modeller för hur man skriver och du får själv ta ställning till vilken som passar dig och den tjänst du söker.

Närmare beskrivningar av hur man utformar en meritförteckning hittar du bl.a. via länkarna nedan. Tänk på att göra en snyggt utformad ansökan med rubriker och lagom mycket luft. I Word finns mallar som kanske kan vara till hjälp.

Tänk också på att det kan vara bra att ta med andra saker än anställningar eller utbildningar, som till exempel aktivitet i någon förening, ordföranderoller med mera. Det är särskilt viktigt om du knappt har någon tidigare arbetserfarenhet.

Skrivuppgift 3 - Jobbansökan (del 1 av 2)

Skriv din egen meritförteckning. Använd länkarna nedan!

När du har skrivit den fortsätter du med att jobba med ditt personliga brev!

Länkar:

Karriärcoachen hos Jobline

Exempel på en meritförteckning från CV-guiden

CV råd från Studentjob.se

Tips:
Du kan också söka på: +meritförteckning +CV  på Internet för att se exempel på hur folk som lagt ut sina meritförteckningar på nätet gjort.