Dramats utveckling - UppgiftUppgift 1 - Dramats utveckling
  • Se en teaterföreställning, helst "live" men en TV-inspelning går också bra.

    Gå gärna tillsammans i gruppen!
  • Läs in dig på pjäsen och dess författare om möjligt.
  • Fundera över frågorna nedan.
  • Diskutera i gruppen

Försök att göra en identifiering av pjäsens genre. Motivera ditt svar.
Är det en franskklassicistisk komedi? En antik tragedi? En modern socialrealistisk skildring i Noréns anda?

Finns det drag av några speciella litterära stilar i pjäsen? Motivera ditt svar.
Finns det symbolistiska inslag? Är pjäsen realistisk? Är det den yttre eller den inre handlingen som betonas (realism/naturalism kontra modernism)? Följer pjäsen franskklassiska regler, som tiden, rummen och handlingens enhet?

Är det en tidstypisk gestaltning av pjäsen eller inte? Motivera ditt svar.
Om det är en gammal pjäs, det vill säga skriven för över 50 år sedan - finns det drag av modernisering? Märks det att den utspelar sig idag trots att den är skriven för länge sedan? Tänk inte bara på handling och persongalleri, titta också på "bakgrunden", det vill säga scen, dekor, scenkläder och musik!

Vad fyller teatern för funktion i vårt multimediasamhälle? Motivera!