Förslag till svar

1. Vilken är insändarens tes?
Han/hon vill inte att staten ska satsa på bredband för alla.

2. Vilka argument stöder tesen?
1. Pengarna behövs till annan infrastruktur.
2. Vård, skola, omsorg behöver mer pengar.
3. Trenden går mot privatisering, varför gå emot den.

3. Finns det olika sorters argument? Vilka? (etos/patos/logos)
Ja, etos: i vård, skola, omsorgsargumentet talar insändarskribenten om att han/hon står på ålderspensionärernas sida, inte teknikens. Han/hon visar ett tydligt etos som är svårt att stå emot.
patos: är inte lika tydligt, men visst finns det i till exempel första meningen.
logos: argumentet att man ska ha ordning på grundstrukturen före cyberstrukturen är logiskt, liksom att man ska följa privatiseringstrenden.

4. Finns det motargument? Vilka?
Nej

5. Finns det underförstådda premisser?
Möjligen kan man tycka att det är en underförstådd premiss att en väl utbyggd traditionell infrastruktur i glesbygden är en nödvändighet.

6. Finns det värdeladdade ord? Stilfigurer?
Ja, det finns några negativt laddade ord eftersom det är en negativ insändare: märklig, usla och förstatliga (i vissa kretsar negativt).

Inga stilfigurer.

7. Fungerar rubriken?
Den är tydlig men kanske inte så spännande.

8. Är texten övertygande tycker du? Varför/varför inte?
Den är rätt övertygande men jag köper inte allt.
Insändarskribenten går till överdrift när han/hon tar till ålderspensionärer och höftledsoperationer. Han/hon talar om att hoppa över flera led och det gör han ju faktiskt själv också. Det finns ju starka argument som talar för bredband i glesbygden, t.ex. flera arbetstillfällen. Dessa ignorererar insändarskribenten fullständigt, vilket är ett misstag, tror jag. Att vara konkret och använda ordet höftledsoperation i stället för det mer allmänna sjukvård är ganska effektivt och bidrar till att göra texten övertygande.