Språket II - Skriva - Introduktion


I det här avsnittet ska du träna på att skriva på ett mer formellt sätt. Du behöver ha tillgång till ett fungerande skriftspråk i många sammanhang. Du måste kanske skriva ett överklagande till ett fattat beslut eller förklara för försäkringsbolaget varför du anser att premien du förmodas betala är för hög. Du vill söka ett jobb och är angelägen om att göra ett gott intryck. Ja, listan kan göras lång.

En bild på pennor.

Ur Skolverkets mål

Eleven skall

  • kunna förmedla egna och andras tankar i tal och skrift, göra sammanställningar och utredningar samt dra slutsatser och föra fram argument, så att innehåll och budskap blir tydliga och anpassade till målgrupp och syfte
  • ha utvecklat skrivande som ett medel för tänkande och lärande och som ett redskap i kommande studier och arbetsliv

Det här är avsnittets innehåll: