Manligt och kvinnligt


"När jag är öppenhjärtig skvallrar du.
När jag argumenterar grälar du.
När jag blir ursinnig blir du hysterisk."

ur Göran Palms dikt "Mannen har ordet"

Diktutdraget ovan illustrerar på ett mycket ironiskt och elakt sätt språkskillnader mellan könen och framförallt hur man kan missuppfatta varandra på grund av språket.

Även om språkskillnader kanske främst är individuella, finns det många teorier om manligt och kvinnligt språk.

Mats Eklundh skriver till exempel i en artikel i UPC-bladet (se länk nedan) att "det kvinnliga språkbruket kännetecknas av: snabbt tempo, få tvekljud och pauser, okomplicerat, konkret, personinriktat" och vidare att kvinnor gärna gör "utvidgningar till andra områden" talar "relationsinriktat, talspråkligt, låter osäkra genom att fråga" och är subjektiva, vaga och försiktiga i sitt sätt att prata.

Männens språkbruk är det motsatta: de talar långsamt, gör många tvekljud, talar mer komplicerat och skriftspråkligt. De är säkra, objektiva och målinriktade (gör inte lika många utvikningar).

Uppgift - Manligt - kvinnligt språk

Studera hur män och kvinnor talar. Välj till exempel ett debatt- eller soffprogram i TV. Titta på punkterna nedan. Gör upp en kolumn, en för mannen och en för kvinnan och sammanställ sedan dina iakttagelser. Skillnader? Likheter? Vad tror du om könets betydelse för språket?

Punkter

1. talhastighet
2. meningslängd och komplexitet (många bisatser t.ex.)
3. tvekljud (öhhhh... t.ex.)
4. hålla sig till ämnet?
5. konkret eller abstrakt?
6. subjektivt eller objektivt?
7. försiktig eller målinriktad?
8. övrigt

Länkar:

UPC-bladet maj 1997 - Mats Eklundhs artikel