Språk i språket - Introduktion


I Sverige är det officiella språket svenska. De flesta länder har ett officiellt språk men flera minoritetsspråk. I Sverige har till exempel finska, samiska, tornedalsfinska (meankieli) status som minoritetsspråk. Det betyder att man kan få hjälp med tolkning och översättning om man har något av dessa språk som modersmål. Man har också rätt till undervisning.

I Finland har man två officiella språk - finska och svenska och i Norge har man två skriftspråksvarianter - nynorsk och bokmål.

Men inom alla språk finns det flera varianter - det kan vara dialekter med särskilda kännetecken i uttal och även i syntax, det kan vara sociolekter, ett gruppspråk som uppkommer inom olika sociala grupper, det kan vara skillnader mellan manligt och kvinnligt språk, det kan vara olika slags jargong eller slang och svordomar.

I det här sammanhanget ska vi också titta lite på konstgjorda språk och barnets språkutveckling.