Analysera en insändare - exempel


Börja med att läsa igenom insändaren nedan:

Bredband åt alla är att börja från fel ände

Idén om bredband som en rättighet för alla när en del av Sveriges befolkning fortfarande saknar el, är rent ut sagt märklig! Om staten tänker stå för utbyggnaden av bredbandsnätet kan man undra hur många led de har hoppat över. Glesbygden behöver infrastruktur före bredband. Vi behöver vägar, järnväg, kommunal trafik och elektricitet åt alla. Huvudstaden behöver också ett fungerande trafiknät. Vad hade man tänkt från regeringens håll egentligen? En glesbygd som är uppkopplad med rekordsnabba cyberförbindelser till andra kontintenter men där man knappt kan ta bilen nästgårds på grund av usla vägförbindelser. Om staten nu tycker att de har pengar över borde man lägga dessa på traditionell infrastruktur, inte bredband!

Om staten sedan har mer pengar över efter denna satsning borde man se över det som rabblades vid senaste valen: "vård, skola och omsorg". Jag tror knappast att ålderspensionärer som står i kö för höftledsoperationer kan förstå vikten av att Haparanda ska ha snabbare internetuppkoppling. Jag förstår det inte heller. Varför blanda sig i bredbandslösningar som ändå sköts bättre av den privata sektorn? Trenden går ju mot privatisering på alla möjliga områden, varför då förstatliga helt nya områden?


Svara på följande frågor:

1.Vilken är insändarens tes?
2.Vilka argument stöder tesen?
3.Finns det olika sorters argument? Vilka? (etos/patos/logos)
4.Finns det motargument? Vilka?
5.Finns det underförstådda premisser?
6.Finns det så kallade positivt eller negativt laddade ord?
7.Fungerar rubriken?
8.Är texten övertygande tycker du? Varför/varför inte?

Förslag till svar