Renässansförfattare


Petrarca Machiavelli Marguerite de Navarre
Rabelais

Läs om dessa renässansmän och -kvinnor!

För musen över bilderna!

Fundera på om de har något gemensamt förutom att de levde under samma epok!?

Louise Labé
Cervantes Shakespeare Stiernhielm