1900-tal - UppgifterUppgift 1 - ismerna

 • Välj en av ismerna dadaismen, surrealismen, futurismen eller expressionismen. Se till så att ni inte väljer samma i gruppen!
 • Läs dikter och titta på konstverk med hjälp av länkarna.
 • Välj en eller ett par dikter och ett eller ett par konstverk som du tycker gestaltar din -ism.
 • Presentera detta för de andra i gruppen och bifoga gärna dikten och bilden men se till att formulera dig så att varken dikten eller bilden talar för sig själv!
 
Uppgift 2 - Novell
 • Välj en novell ur listan nedan och läs den och om författaren.
 • Presentera författaren (kort!) och novellen i gruppen och ge en kort karakteristik av den.
 • Diskutera i gruppen vad som är typiskt för novellen som litterär form.

Böll, Heinrich Dr Murkes samlade tystnad (1958)

Dagerman, Stig Att döda ett barn (I Nattens lekar 1947)

Kafka, Franz Förvandlingen

Kyrklund, Willy valfri novell (Rekommenderas!)

Söderberg, Hjalmar Pälsen (ur Historietter 1989)

Tjechov, Anton Stäppen (1888)

 

Uppgift 3 - Poesi

 • Välj en poet ur listan nedan. Läs om honom/henne och läs dikter.
 • Välj en dikt du tycker om och presentera den för gruppen med en kort presentation av poeten.
 • Förklara vad det är du tycker om och varför. Försök beskriva diktens stilmedel.

Karin Boye

Gunnar Ekelöf

Hjalmar Gullberg

Erik Lindegren

Harry Martinson

Tomas Tranströmer

 

Uppgift 4 - Två romaner

 • Välj en romaner från listan (för en 1900-talsroman har du ju redan läst) och läs om författaren.
 • Presentera romanen i gruppen och tänk på att inte göra något långt innehållsreferat. Försök i stället att karakterisera boken vad gäller motiv, tema, miljö, personer, berättarperspektiv etc.
 • Var personlig och motivera varför du tyckte om/inte tyckte om dem!
 • Läs minst en av dina kurskamraters analyser och ge positiv och konstruktiv kritik!

Välj romaner från den här listan!

 

Inlämningsuppgift 4

När du fått respons från någon eller några i gruppen skriver du om din analys så att den blir ännu bättre och skickar till din handledare!

 

Uppgift 5 - Böcker och läsning

 • Diskutera i gruppen kring läsning och bokens framtid!
 • Utse en moderator som sammanfattar diskussionen och postar i vårt storforum.

Förslag på frågeställningar:

Varför är det viktigt att läsa skönlitteratur?

Vad är det som gör att vi läser allt mindre?

Har boken en framtid nu när e-böcker och läsplattor kommer allt mer?

Vilka fördelar har pappersboken?

Vilka genrer är populära idag? Varför?

Finns det paralleller mellan boktryckarkonstens genombrott och dagens informationsrevolution?

Vilka konsekvenser tror du informationstekniken kommer att få för litteraturen och läsningen?