Funktioner hos satser


Utsagor kan ha olika funktion och det är här missförstånden gärna uppstår. Titta på det här påståendet:

Klockan är snart 3.

Det här påståendet kan ha olika innebörder och tolkas olika beroende på situation.

deskriptiv
funktion

preskriptiv
funktion

expressiv
funktion

Neutralt konstaterande av fakta.

Uppmaning.
Talaren tycker det är dags att gå hem.

Känslouttryck.
Talaren är kanske häpen över att klockan hunnit bli så mycket.

Det kan vara ett neutralt konstaterande, en beskrivning av ett verkligt förhållande. Det kallar vi en deskriptiv funktion.

Det kan också betyda att talaren menar att det är dags att gå hem eftersom klockan är mycket. Då talar vi om en preskriptiv funktion, det vill säga satsen innebär egentligen en uppmaning att gå hem.

Den tredje funktionen en sats kan ha kallar vi expressiv, alltså satsens funktion är att uttrycka en känsla. Vi kanske blir häpna över att klockan redan hunnit bli så mycket och utbrister: Klockan är snart 3!

Ofta har en sats flera funktioner samtidigt, men en brukar vara dominerande. Det är ofta viktigt att ha detta i minnet eftersom många missförstånd beror på att man missuppfattar funktionen. Om jag säger att du kan komma till mig i kväll, menar jag ju inte att du har den fysiska förmågan att göra det, utan det är tänkt som en inbjudan.

Det är alltså oftast inte orden som missförstås utan funktionen hos satsen.