Upplysningen - UppgifterUppgift 1 - Upplysningsförfattare

  • Läs utdrag ur Robinson Crusoe, Gullivers resor och Émile. Läs även om verken och deras författare i din litteraturhistoria.
  • Skriv ner några nyckelord du anser beskriva upplysningen. Hur märks det i de här verken? Motivera med exempel.
  • Koncentrera dig på ett av de tre verken - se frågor nedan.
  • Skriv ditt bidrag.

Robinson Crusoe

Vilka dygder bör en människa ha?

Varför använder Defoe jag-form - ett nytt grepp på den tiden? Vilken funktion fyller den?

Vilken funktion fyller alla detaljer?

Vilken publik tror du Defoe skrev för? Motivera! Vad tror du attraherade dem?

Finns det ett budskap?

Varför har robinsonfiguren haft en sådan lockelse på människor?

Hur skulle en modern Robinson vara? Moderna motsvarigheter?

Gullivers resor

Hur märks författarens röst?

Ge exempel på satir.

Vilken publik tror du Swift skrev för?

Émile

Vilka uppfostringsideal kommer till uttryck här?

Hur såg tidens uppfostringsideal ut? Jämför dessa båda med moderna pedagogiska idéer.

Hur märks motsatsparet natur-kultur i boken?

Varför blev den så hårt kritiserad?

 

Uppgift 2 - Voltaires Candide

  • Läs Candide.
  • Läs om Voltaire och Candide i din litteraturhistoriebok. Leta på nätet efter recensioner och andra skolarbeten om Candide.
  • Försök besvara frågorna nedan.

Stödfrågor:

Hur utvecklas ondskan? Är ondskan som den beskrivs i den senare delen (efter Eldorado) av annan karaktär?
På vilket sätt?

Vilka brister i den mänskliga karaktären ligger bakom ondskan?

Tre platser (paradis) fungerar som knutpunkter och håller samman berättelsen. Vilka är de? Jämför dem och ge konkreta exempel på likheter och skillnader.

Finns utveckling i paradiset? Vad krävs över huvud taget för att utveckling ska ske? I vilket av paradisen antyds detta och hur?

Hur vill du tolka slutorden? Kan du koppla din tolkning till några centrala upplysningstankar?

Karakterisera berättartekniken och ge konkreta exempel. Hur används ironi?

Hur gestaltas Candides utveckling?

Vad kan man utläsa om till exempel orsak-verkan, viljans frihet, optimism-pessimism, teodicéproblemet?

Presentera fler upplysningstankar i boken! Motivera med konkreta exempel.

Har du själv funderat över detta med utveckling? Går allt mot det bättre? Vad tror du människor tänkte då, de som läste romanen?

 

Inlämningsuppgift 1

Skriv en personlig sammanfattning på 1-1,5 A 4 av det du lärt dig om Candide som upplysningsroman och skicka till din handledare.

Tänk på att det här ska vara en genomarbetad text där du bör tänka på språket och dispositionen också, inte bara på innehållet.

Glöm inte att ange dina källor i slutet!