Realismen


Den förhärskande stilen inom konst och litteratur är realismen där man försöker återge verkligheten så naturtroget som möjligt. Det handlar här inte om att ge sitt subjektiva uttryck för sin subjektiva upplevelse av en värld som kanske bara existerar i subjektet som romantikerna hävdat, utan att återge vad man anser vara en objektiv, högst materiell värld, den verklighet vi upplever med våra sinnen. Materialism och empirism ligger alltså till grund för realismen.

Författarna och konstnärerna sökte sig till miljöer där vanliga människor vistades. Vardagens människor skulle avbildas i vardagliga situationer, inte sällan med ett socialt, moraliskt och/eller politiskt syfte.

Konstnären Gustave Courbet är en typisk representant för den realistiske målaren som i detalj studerar sin miljö. Han lär ha utryckt sig så här:

Det är bättre att måla järnvägsstationer, lokomotivstall, gruvor och fabriker, ty de är nittonde århundadets heliga reliker och underverk.

Realismen i Ryssland är en verklig guldålder med författare som Fjodor Dostojevskij och Lev Tolstoj och en av seklets störste målare - Ilja Repin - som gjorde en rad porträtt och stora målningar över dramatiska händelser ur Rysslands historia.

Savva Mamontiv var en stor industrimagnat i Rysland och därtill en konsternas beskyddare.
Ilja Repin - porträtt av Savva Mamontov

Debatten om Rysslands framtid fördes av slavofiler som ansåg att det specifikt ryska skulle utgöra grunden för det nya samhälet och zapadnikerna som välkomnade de liberala idéerna från väst. Man hade fortfarande självhärskardöme och livegenskapen avskaffades inte förrän 1861.

Inom litteraturen leder de här strävandena att avbilda verkligheten som

Länkar:

Om realismen på svenska

Russian literature

Nikolaj Gogol

Wikipedia om Anton Tjechov

Wikipedia om Fjodor Dostojevskij

Wikipedia om Lev Nikolajevitj Tolstoj