Renässansen - Uppgifter


Uppgift 1 - Shakespeare

  • Se ett Shakespeare-drama! Gå på teatern eller hyr en film! Gärna tillsammans med andra. Eller läs!
  • Fundera över några frågor - se nedan.
  • Skriv ner dina funderingar.
  • Utse en i gruppen till moderator som sammanfattar diskussionen och skickar till handledaren!

Att fundera över:

Om du sett en film - vem är regissör och när är den gjord?

Kan du kort presentera dramat?

Vilken är dramats huvudkonflikt?

Finns det humoristiska inslag?

Hur märks det att det är skrivet under renässansen och inte under ex medeltiden?

Under vilken epok utspelas pjäsen och hur märks det?

Varför tror du Shakespeares dramer blivit klassiker?

Vad har han att säga dagens publik?

Spelas något av hans dramer i Stockholm idag?

Har du sett någon annan filmatesering/teaterföreställning som gjort intryck?

 

Uppgift 2 - Renässansförfattare

  • Läs utdrag ur Gargantua av Rabelais, Fursten av Machiavelli och Don Quijote av Cervantes.
  • Skriv ner några nyckelord du anser beskriva renässansen. Vad skiljer renässansen från medeltiden och hur märks det i de här verken?
  • Koncentrera dig på ett av de tre verken - se frågor nedan.
  • Skriv ditt bidrag.

Att fundera över:

Gargantua
Varför förbjöds Pantagruel och Gargantua?

Hur märks det att Rabelais var läkare? Vilken roll spelar det kroppsliga?

Vilka undervisningsideal står emot varandra?

Ge exempel på hur Rabelais konkretiserar.

Hur vill du karakterisera språket?

Fursten
Hur skulle en furste vara enligt Machiavelli?

Vilken är en furstes främsta drivkraft?

Hur beskrivs människans natur?

Vad kan den här boken ha att säga dagens ledare?

Don Quijote
Försök karakterisera boken - är det i första hand en äventyrsroman eller en idéroman?

Hur framställs Spanien i boken?

Vad är det Don Quijote gör uppror mot?

Vilka två människotyper representerar Sancho Pancha och Don Quijote? Kan du koppla det till renässansens nya empiriskt grundade vetenskap?

Kan du karakterisera deras respektive språk? På vilket sätt skiljer sig deras sätt att uttrycka sig?

Hur ter sig verkligheten? Förstår vi varför DQ väljer en annan verklighet?

Är detta en realistisk roman? Finns det inslag som inte är realistiska?

Vem berättar?