Startsidan | Kursöversikt | Epost till läraren | Hjälp

Hur ser Ohms lag ut?


Komponent 1    Komponent 2    Komponent 3


I kretsen ovan är en "Komponent" kopplad till en spänningskälla med lämpligt placerade mätare för att kolla spänning och ström genom komponenten.
Till höger finns ett diagram som ritas upp när Du varierar spänningen med dragregladet under kretsen. Genom att klicka på länkar under diagrammet kan Du välja mellan 3 olika Komponenter att mäta på. (Du kan också avläsa mätare och få information om olika delar i kretsen genom att placera musen över dem.)

Ohm undersökte hur strömmen varierade med spänningen över en ledare och fann ett visst samband.

Uppgift

• Bestäm vilken av dessa "Komponenter" som följer Ohms "lag"!
Tips:

Svar


• Vad är resistansen hos Komponenten som följer ohms lag?
Tips:


Svar


• Ohms lag används som en definiton på begreppet Resistans. Därför kan Du med hjälp av Ohms lag bestämma resistansen för en godtycklig komponent. För komponenter som inte följer Ohms lag gäller dock begränsningen att värdet på resistansen endast gäller vid den spänning som användes vid mätningen. Du kan avläsa bestämda punkter i diagrammen genom att dra musen till intressanta punkten och avläsa koordinater i gula rutan. Vad har Komponent 1 för resistans vid U=2V?
Tips:

Svar
Denna sida använder Physlets appletprogram utvecklat vid "
Davidson College"
2005 Nationellt centrum för flexibelt lärande