Startsidan | Kursöversikt | Epost till läraren | Hjälp

Parallell-laboration

Om du vill öppna Flash animeringen i ett eget fönster så du kan anpassa storleken till din skärm: denna Flash övning i eget fönster (fungerar inte för alla webbläsare).

I denna Flash övning skall du:

Hur förhåller sig resistorerna till varandra?
Svaret:

Hur förhåller sig spänningen över resistorerna till varandra?
Svaret:

Hur är amperemetern kopplad till resistorerna? Tips 1 (Alla)
Svar:

Hur förhåller sig strömmarna över resistorerna till varandra?
Svaret:

Hur stor är strömmen från strömkällan till kretsen?
Svaret:

Hur stor resistans skulle ge den (huvud-)strömmen när kopplad till 5 Volt?
Tips 1 (Alla)
Svaret:

Hur förhåller sig denna "ersättningsresistans" till de ingående?
Svaret:

Vad betyder de färgade ringarna på resistorerna?
Tips 1 (Alla)
Svaret:

Hur gör man om resistorerna inte är lika stora? Ta och byt en resistor mot en på 220 ohm. [Klicka på den gröna plattan med resistorer. Hitta 220 och dra den till en av de 430ohms resistorer, så blir den ersatt]. Hur stor är strömmen genom 220 ohms resistorn?
Svaret:

Hur förhåller den sig till strömmen genom 430 ohms resistorn?
Svar:

Vad är huvudströmmen nu?
Svar:

Vad är ersättningsresistansen eller totalresistansen för de två resistorerna nu?
Svar:

Man brukar använda förmeln 1/Rparallelll total = 1/R1 + 1/R2 för att räkna ut erättningsresistansen för parallellkopplade resistorer. Vad får du med dessa värden ( R1 = 430 och R2 = 220 Ohm)?
Svar:

Flash animeringen kommer från Universitet Bayreuth | Sigrid.Weber@uni-bayreuth.de

2005 Nationellt centrum för flexibelt lärande