Startsidan | Kursöversikt | Epost till läraren | Hjälp

Faradays bur

En vanligt utseende hos ett elektriskt fält är det som uppstår mellan 2 parallella plattor med olika spänning. Det bildas ett så kallat Homogent fält mellan dem. Fältet från varje laddning rusar ut med ljusets hastighet och påverkar alla laddade partiklar det når.

Hur skall man kunna "få bort" ett elektriskt fält? Redan den tidiga engelske forskaren Faraday upptäckte att det var mycket lätt. Om man omger området som man vill avskärma med ett ledande hölje så ser fältet till att omfördela laddningar i höljet så att de motverkar alla fältlinjer som försöker ta sig igenom avskärmningen. Detta innebär att inget elektriskt fält uppkommer innanför höljet

Han upptäckte att även om man hade en "bur", av ledande nät, så kunde man få bort fätet innuti buren nästan lika bra som om väggarna saknade hål! Detta förklarar varför en bil är väldigt säker för åska, trots att det finns fönster i den.

Om Du klickar på olika ställen får du reda på fältets styrka: |E|. Hur stor är |E| inuti buren? Utanför buren? I 3D potential diagrammet ser man att det bildas en platå inne i buren.

Handhavandet av appleten

Den animerade bilden till höger visar vad som händer när de olika parametrarna ändras (i en liknande applet med en annan konfiguration).
  • Du kan ändra appletens plattkondensator till olika spänningar genom att klicka på länkarna nedan (eller med accesskeys Alt + o eller L eller F eventuellt följt av ENTER).
  • Du kan avläsa läge, fält eller spänning (i en gul ruta nere till vänster) genom att klicka på en punkt.
  • Du kan vrida 3D bilden genom att dra med musen.
  • Du kan även dra runt och ändra form på objekten med musen.

Kondensator med
Homogent fält  |  Ledande Ring Faradays bur


Denna sida använder Physlets appletprogram utvecklat vid "Davidson College"
2005 Nationellt centrum för flexibelt lärande