Startsidan | Kursöversikt | Epost till läraren | Hjälp

Digital avläsning

Digitala instrument håller på bli det allra vanligaste av många anledningar. Förutom låg pris (numera), liten kretspåverkan, okänslighet för fel polaritet (+ resp. -), mindre känslighet för mekaniska stötar och mångsidighet, så är de enkla att avläsa.

Men det är fortfarande enkelt att missa något och göra en felavläsning.

De vanligaste felen

  • Batteriet slut! Då är det svårt att läsa av! Digitala mätare använder oftast 9 volt batteri som man inte alltid har hemma. Se till att stäng av!
  • Mätsladdarna har satts in i fel ingångar på mätaren.
  • Mätaren har kopplats till kretsen på fel sätt.
  • Ingen strömavläsning på grund av bränd säkring.
  • Ej observerat enhet vid inställningsratten.
  • Ej observerat enhet på displayen
  • Missat + / - tecken eller decimal tecken på displayen.
  • Tolkat 1_____ som 1.

Denna mätare har kopplats för att mäta spänningen. Röda sladden går till V ohm mA hålet och den svarta till COM. Vad pekar inställningsvredet på?


I skärmen, display, syns HV och ett batteri symbol och 008. Om man inte vet vilket värde som är troligt, bör man börja med det största mätområdet. Vad är avlästa spänningen?

voltmeter inställd på område 200 visar 07.8 Med samma inkoppling, men mätområde 200, får vi en decimal till: 07.8. Lägg märke till att decimaltecknet INTE kommer efter nollan!

Om vi byter till område 20 då får vi 7.82 . Så man kan se att det är viktigt för precisionen att välja det minsta mätområdet som "rymmer" våra värden. Mer avancerade mätare kan själv välja lämpligaste mätområde.

skärm visar Vad händer om vi skulle välja 2000m eller 200m ? Denna mätare visar:
som inte skall tolkas som "ett", utan att värdet är utanför valda området. Motsvarande på andra mätare är ofta "RANGE" eller "OL" (out of limits) eller möjligen . Då bör man öka mätområdet och/eller kolla inkopplingen.

skärmen som visar 16.5  om inställd på v~ Om man väljer olämpligt område V~ (växelspänning) kan det på enklare mätare bli konstiga utslag. I bilden visas utslaget för samma spänning (7.8 Volt likspänning). I fysik A använder vi oftast inte växelspänningen så ni bör i första hand undvika det området om du inte vet att det gäller växelspänning. Andra mätare kan visa ett mycket litet värde som är hur mycket som likspänningen varierar omkring sitt medelvärde.

universalmätaren med sladdarna insatt för vanliga mätningar. mäatare med sladd inkopplad för mätning av upp till 10 aFör vissa mätningar måste man koppla mätsladdar på ett anpassat sätt. Mätaren till vänster har sladdarna som de brukar kopplas. I de felsta mätare måste man ändra ingång för höga strömar (och ibland höga spänningar). Om jag skall mäta strömmar över 200 mA med denna mätare kan jag ställa vredet på 10A, men jag måste också flytta sladden! I detta fall flyttas röda sladden upp till hålet märkt 10 A DC som du kan se i bilden till höger och den förstorade bilden nedan

närbild av märkningen av 10 a kontakten.

Exempel

Här är två likadana mätare seriekopplad på samma ström. Varför visar de så olika?2005 Nationellt centrum för flexibelt lärande