Startsidan | Kursöversikt | Epost till läraren | Hjälp

2-dimensionell vektorberäkning

Detta applet visar hur två vektorer A och B i ett plan (= 2 dimensioner) ger resultanten, vektorn C =A + B =B + A
Det finns 2 sätt i appleten att skapa vektorerna A och B :
  1. Vänster klicka i Java fönstret så bildas en vektor ( A sedan B ) från origo (mitten av "fönstret", nollpunkten för koordinat- systemet) till den punkten
  2. Dra och släpp (vänster mus knappen): vektorn ritas från den punkten du börjar "dra" till punkten där du "släpper". När du släpper den, parallellförflyttas (den behåller längd och riktning) den, så "svansen" kommer till origo. När du har dragit den andra vektorn, flyttas också den till origo, sedan adderas de. (Addition kan göras genom att vektorer bildar en kedja med spets till svansen på nästa.)

  • Tryck  reset knappen eller höger klicka musen för att "sudda" för omstart
  • Bocka info rutan för att se utritade X, Y komposanterna för varje vektor
  • Lägg märke till att resultantens (C i detta fall) x-koordinat fås enkelt genom att addera x-koordinaterna för A och B. (OBS med hänsyn till tecken!) Samma gäller för y koordinaterna.
  • Om man vill subtrahera vektorer, kan man använda A - B = A + (-B) och att -B är motsatta vektor till B. Om B = (15, -40) så är -B = (-15, 40).
Sammanfattning

• Om du dra en vektor från axelmarkeringen "y" till axelmarkeringen "x" i diagrammet, vad är den vektorns koordinater? Svar:

• Om du drar från "x" till "y" i stället? Svar:

• Hur lång är den vektorn? Tips 1 (Alla)
Svar:

• Vilken riktning har vektorn (0, -100)? Svar:

• Vad är vektorsumman av (50, 40) och (-50, -100)? Svar:

• Vilken vektorsumma är störst(längst), (5, 1) + (3, 9) eller (69, -48) + (-70, 51)?
Svar:

Denna sida använder appletprogram utvecklat av Fu-Kwun Hwang

2005 Nationellt centrum för flexibelt lärande