Startsidan | Kursöversikt | Epost till läraren | Hjälp

Resistansens beroende av ledaren

Elektrisk ström är ett flöde av laddningar genom en ledare. På samma sätt som man kan likna elektrisk spänning vid tryck i en krets med vatten så kan man fundera hur ledarens dimensioner och materiel kan påverka flödet.

I dessa filmer jämför vi hur mycket luft som strömmar genom par av slangar.
Det som varierar är A = tvärsnittsarea (grovlek), l = längd, och innehåll. Man kan se på bubblorna vilken slang som släpper igenom luften lättast.


Det finns 3 st ½tums-slangar. Den första slangen är cirka 8m lång. De övriga är cirka 30 cm långa. Den andra ½tums-slangen är tom. Den tredje ½tums-slangen är lika lång men med en löst istoppad trasa. Den fjärde slangen är smal, cirka 3 mm i diameter.


Filmer av luftflöde genom slangar med olika egenskaper


Resultatet förvånar nog inte.
Vilken slang i varje par har störst "resistans" = motstånd mot flödet?

•Tjock-Smal? Svar

•Lång-kort? Svar
•Utan trasa-Med trasa? Svar

Samma förhållande gäller i den elektriska strömmens värld: För att få stort flöde (ström) för ett visst tryck (spänning) så skall ledaren var grov, kort och innehålla ett ämne som låter ström flyta lätt. Till exempel är kabeln till bilens startmotorn kort, 1-1½ m, grov, 10-15 mm, och gjord av koppar som är en bra ledare.

Formeln som gäller är R = ? l/A där ? = kallas resistiviteten och är olika för olika ledare och anges ofta i ohm·mm2/m som passar ihop med l i meter och A tvärsnittsarea i mm2.

2005 Nationellt centrum för flexibelt lärande