Startsidan | Kursöversikt | Epost till läraren | Hjälp

Elektriska Fältet från 2 Laddningar

Studera först hur elektriska kraftfältet omkring en punktladdning ser ut.

Krafter har både storlek och riktning och sätts därför samman som vektorer. Studerar hur det elektriska fältet påverkar omgivningen genom att föra omkring en liten positiv provladdning i det.

  • I denna applet kan Du dra omkring den lilla provladdningen och samtidigt se vilken kraft den påverkas av.
  • Svarta pilen, "kraftvektorn", anger dess riktning och längden varierar med kraftens storlek.
  • När Du drar omkring provladdningen, kan du avläsa dess x- och y-koordinater (relativt punkten (0; 0) mittemellan laddningarna) och fältstyrkan, |E|, i gula rutan nere till vänster i appleten.
  • Du kan använda länkar nedanför appleten för att prova en mängd olika situationer.


Lika stora laddnningar
En + laddning till vänster En - laddning till höger Båda (Olika) laddningar
En + laddning till vänster En + laddning till höger Lika (+) laddningar

Större laddning till höger
En + laddning till vänster En - laddning till höger Båda (Olika) laddningar
En + laddning till vänster En + laddning till höger Båda (+) laddningar
Kontrollfrågor

• Spolas den ena laddningens fält bort helt om den andra laddning är mer än dubbelt så stor? Svar

• Denna bild gäller fält från 2 laddningar med:
1) samma styrka och tecken
2) olika styrka men samma tecken
3) samma styrka men olika tecken
4) olika styrka och olika tecken
Svar


• Denna bild gäller fält från 2 laddningar med:
1) samma styrka och tecken
2) olika styrka men samma tecken
3) samma styrka men olika tecken
4) olika styrka och olika tecken
Svar


Denna sida använder Physlets appletprogram utvecklat vid "Davidson College"
2005 Nationellt centrum för flexibelt lärande