Startsidan | Kursöversikt | Epost till läraren | Hjälp

3-dimensionell vektorberäkning

Se till att du behärskar vektoraddition i 2 dimensioner (ett plan) innan du provar denna. För det mesta så klarar man sig med 2 dimensioner.
Hur man gör en tre dimensionell (rymd) vektor:
  • Där du trycker ner vänster musknappen bildas en vektor (från origo) i XY planet
  • Håll ner mus- knappen medan du flyttar musen i höjdled för att bestämma Z koordinaten för vektorn (som låses när du släpper musknappen).
  • Då visas direkt nästa vektors XY komposant som man låser genom att trycka högermusknappen och DRA ut Z koordinaten som ovan.
  • När du släpper knappen (eller klickar den igen) visas resultanten C som är summan av de två. (Beteckningarna A,B,C används tyvärr lite olika i olika etapper av en programomgång)
  • Om man högerklickar och drar ändras synvinkeln.
  • Om man (vänster)"drar" nära origo kan man flytta planet.
  • [New] rensar bort vektorer och [Reset] ställer allting som det var från början
  • En Bock i Label rutan gör att skalorna markeras (avstånd mellan två kraftiga punkter = 5)
  • I övre vänster hörnet av Java rutan visas x,y,z koordinaterna för A, B och C=A+B vektorerna. Obs att man lägger ihop de var för sig. Ibland blir det en gröt av siffror ovanför varandra.
Lägg märke till att resultantens (C i detta fall) x-koordinat fås enkelt genom att addera x-koordinaterna för A och B. (OBS med hänsyn till tecken!) Samma gäller för y och z-koordinaterna.

Om man vill subtrahera vektorer, kan man använda A - B = A + (-B) och att -B är motsatta vektor till B. Om B = (15, -40, 12) så är -B = (-15, 40, -12).

Denna sida använder appletprogram utvecklat av Fu-Kwun Hwang
2005 Nationellt centrum för flexibelt lärande