Startsidan | Kursöversikt | Epost till läraren | Hjälp

Vad är ”elektricitet”?

Blixt på natthimmelVad är elektricitet? Denna fråga går inte att besvara eftersom ordet ”elektricitet” har så många olika betydelser. Självklart beror denna otydlighet på att vi ha gett olika elektriska fenomen samma beteckning. Oklarheten är alltså en språklig otydlighet som kan vara mycket förvirrande.

Fråga alltså aldrig ”VAD ÄR ELEKTRICITET?”. Använd inte ordet ”elektricitet” utan använd istället de korrekta namnen för de separata fenomenen. Här är några av dem:


• Vad är elektrisk laddning?
• Vad är elektrisk energi?
• Vad är elektroner?
• Vad är elektrisk ström?
• Vad är obalans i laddning?
• Vad är ett elektriskt fält?
• Vad är volt?
• Vad är elektrisk kraft?
• Vad är en gnista?
• Vad är elektromagnetism?
• Vad är elektricitetslära?
• Vad är elektrodynamik?
• Vad är elektrostatik?
• Vad är elektriska fenomen?

Källa: http://amasci.com/miscon/whatis.html
Denna artikel är roligt skriven. Här har du en översättning till svenska: Vad är elektricitet?

2005 Nationellt centrum för flexibelt lärande