Startsidan | Kursöversikt | Epost till läraren | Hjälp

Influens och jordning

Klicka här för att starta om Appleten

En laddad kropp (den röda cirkeln) är placerad inuti en ledande låda. Det finns 2 ledande rektanglar nära högra och vänstra väggen. Ytterväggen och en av de ledande rektanglarna är jordad. Den andra rektangeln är inte kopplad till någonting.

Flytta den röda kroppen för att undersöka hur den påverkar rektanglarna. (Man kan se ljusröda och ljusblåa prickar som motsvarar positiv- resp negativ-laddningstäthet.)

Var kommer laddningarna ifrån när Du rör den röda kroppen? Vilken av rektanglarna är jordad?
Svar

Denna sida använder Physlets appletprogram utvecklat vid "Davidson College"

2005 Nationellt centrum för flexibelt lärande