Startsidan | Kursöversikt | Epost till läraren | Hjälp

Rutherfords försöksuppställning

Rutherfords försöksuppställning Rutherford satte de duktiga fysikerna Geiger och Marsden på uppgiften att undersöka vad som hände om man skickade alfa-partiklar genom en mycket tunn guldfolie.

Bilden föreställer Rutherfords uppställning. R är strålkällan (med en blyklump som stoppar de strålar som inte går rakt mot folien. F är den tunna metallfolien. M är mikroskopet som användes för att observera de svaga ljusglimtar som alfastrålarna ger upphov till när de träffar zinksulfiden på skärmen. Över en timme tvingades man vara i mörker innan mörkerseendet blev så bra att man kunde observera ljusglimtarna. Genom att flytta mikroskopet kunde man jämföra hur mycket strålning som spreds i olika riktningar.

2005 Nationellt centrum för flexibelt lärande