Startsidan | Kursöversikt | Epost till läraren | Hjälp

Generator

Detta applet simulerar en generator som har förenklats ned till de viktigaste delarna för tydlighets skull. I stället för en lindning med många varv finns det bara ett. Själva axeln som bär upp den visas inte alls.

"Radio" knapparna, till höger om mätaren, låter dig välja en växelströms generator (utan kommutator, den har släpringar i stället) och likströmsgenerator (som har kommutator). Du kan ändra hastighet och riktning av rotationen med respektive knapp och skjutreglage. Du kan stanna visningen med Stopp/kör knappen. (Om man stannar rotationen blir spänningen noll).

Två svarta pilar visar hastighetsriktningen för lindningsdelar. Magnetiska fältlinjer visas i blått (och går som sig bör från magnetiska nordpolen till magnetiska sydpolen. Röda pilspetsar markerar den inducerade strömmens riktning.   

Vad är en kommutator? Svar

Vilken typ av spänning får Du om Du har en generator med kommutator? Svar

Vad händer om Du höjer hastigheten? Svar

Vad händer med spänningen om du har kommutator och ändrar rotationsriktningen? Svar


Denna sida använder ett appletprogram utvecklat av Fendt
2005 Nationellt centrum för flexibelt lärande