Startsidan | Kursöversikt | Epost till läraren | Hjälp

Tolkningen av Rutherfords experiment

  Hur skulle spridningen av alfa partiklar förklaras?

 1. Guldfoliet var mycket tunn, (8,6·10-8m). Ändå måste alfa-strålarna passera genom över 100 atomer innan de hade trängt igenom foliet.
 2. Den rådande "Plumpudding" modellen, med en "pudding" av elektriskt laddade partiklar som fyllde ut atomens volym, ledde till att man trodde att alfapartiklarna skulle bli:
   a) ganska många avvikelser men
  b) små avvikelser
 3. Men det blev
   a) väldigt få alfapartiklar som avvek men
  b) några av dem kunde till och med studsa tillbaka mot källan


 4. Plumpuddingen fick förkastas.
 5. Rutherford drog slutsatserna:
  a):eftersom de flesta alfapartiklarna åkte rakt igenom gällde att.
        - atomen är till största delen alldeles tom.
 6. b):eftersom några få partiklar kunde avlänkas mycket kraftigt gällde att.
        - det måste finns en mycket tung laddnings- koncentration.
 7. Vi kallar nu den laddningskoncentrationen för kärnan.
2005 Nationellt centrum för flexibelt lärande